2008-1985

בעידן זה היו מספר דוגמאות למנהיגות כלכלית ראויה , אשר שילבה יכולת תיאורטית עם כושר יישום . הדוגמאות המוצלחות למנהיגות כלכלית הן השר משה נסים , אשר בשני תפקידיו כשר אוצר וכשר התעשייה והמסחר הצליח , לצד הייצוב הפיננסי , להביא למימוש שתי רפורמות גדולות . האחת אופיינה בהורדה מהותית במס על יחידים וחברות , * והשנייה כשר התמ"ס , כאשר אפשר ליברליזציה מלאה של שווקי המוצרים . כבר הוזכר קודם כי ניסים ויתר על סמכויותיו בתחום רישיונות היבוא ותמך בהורדת שיעורי ההגנה על יבוא מארצות שלישיות . תרומות אלה של משה ניסים יחד עם מידה מרשימה של אחריות בניהול התקציב , הפכו אותו לאחד המנהיגים הכלכליים החשובים ביותר של מדינת ישראל . דן מרידור שכיהן כשר אוצר בשנות המשבר הפיננסי 1997-1996 ( ראש הממשלה אז היה בנימין נתניהו ) הצליח לייצב את המשק באמצעות קיצוץ תקציב מוצלח , וכך פעל גם בנימין נתניהו בתקופת כהונתו כשר אוצר מ 2003 עד . 2005 בייגה שוחט שכיהן כשר אוצר בתקופת יצחק רבין , הוביל מהלכים רבי חשיבות כלכלית : ייצוב פיננסי לצד השקעות בתשתית ובחינוך , בשיעורים גבוהים ביותר , על חשבון הוצאות הביטחון , ההתנחלויות ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד