הערות אחדות בשולי הפרק מנהיגות כלכלית

מנהיגות כלכלית מוצלחת , מחייבת קודם כל התבססות על תיאוריה כלכלית נכונה . בהעדרה , תוביל הצלחת המנהיג לכישלון כלכלי חמור ולא להצלחה במונחי היעד . מנהיגות כלכלית נבחנת גם ביכולתה לתמרן בתוך תחומי המערכת הפוליטית , כך שהיעדים יושגו ולו רק בחלקם . ההיסטוריה הכלכלית של ישראל מחולקת לשלוש תת תקופות ברורות , בתוכן אנסה לבחון את התנהגות המנהיגים בשני הקריטריונים לעיל :  אל הספר
הקיבוץ המאוחד