השפעת תהליך קבלת ההחלטות על המאפיינים הדואליים של מדינת ישראל

התהליכים הלקויים והבעיתיים של קבלת ההחלטות בישראל הם הגורם העיקרי לכך , שהמאפיינים הדואליים במדינה התעצמו מאוד . ישראל נהנתה מאסטרטגיה ומיכולת ביצוע בכל הקשור לפתיחת שווקים ולעמידה בדרישות היציבות הפיננסית . ממילא נהנו מכך הן הסקטור העסקי והן השכבה המנהלת והמשכילה . גם גוש דן פרח עקב הגלובליזציה הכלכלית . לעומת זאת תהליך קבלת ההחלטות הלקוי , והעדר אסטרטגיה ומדיניות בשאר התחומים , פגעו באופן ניכר בקבוצות האוכלוסייה החלשות . העדר אסטרטגיה עקבית בתחום החינוך גרר נסיגה בהישגים והגדלת פערים בחינוך . העדר אסטרטגיה עקבית בתחום אזורי הפיתוח החליש באופן משמעותי את הגליל והנגב , העדר מדיניות עקבית בתחום שוק העבודה ( והחינוך , ( פגע מאוד בהכשרת החרדים לשוק העבודה , ולא מנע את אפליית המיעוט הערבי בשוק זה . המדיניות הסוציאלית שלא התחשבה בהשפעותיה על שוק העבודה ( בשנות ה ( 90 הקטינה את התמריצים לקחת חלק בשוק העבודה , וגרמה לכך ששיעור ההשתתפות בשוק העבודה בישראל הוא הנמוך בעולם המפותח ( הגורם המרכזי בנושא זה הוא הירידה המתמדת בשיעור ההשתתפות של הגברים בשוק העבודה . ( לסיכום : הבשלים החמורים בתחום קב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד