מוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"רים) והכלכלה

פעילות המלכ"רים מהווה כ 10 אחוזים מכלל הפעילות הכלכלית במשק , ומשקלה בנושאים החברתיים והתרבותיים רב חשיבות , בעיקר בעידן של שוויון ושיעורי עוני גדולים בצד השלכות חברתיות ותרבותיות רחבות . כפי שראינו , המערכת הממשלתית מייצרת ואקומים חברתיים משום שהיא נכשלת בקביעת אסטרטגיות חברתיות ובישומן . לכישלון המערכת הממשלתית נקשרות שתי תוצאות : כניסת מיליונרים מקומיים לואקומים כנדבנים או כמפעילי פרויקטים , והגדלת הנטל והאחריות על המגזר השלישי , כמבצע של תקציבי המדינה , או כמפעיל וולונטרית יעדים תרבותיים חברתיים רבים . תרומת המיליונרים אולי ראויה , אולם היא יוצרת עירוב מסוכן בין הון לשלטון , והיווצרות מוקדי כוח חלופיים לשלטון המרכזי , הממשלתי או העירוני . הגדלת אחריות המגזר השלישי היא אולי ראויה , אך פעילותה אינה מגובה לעיתים באסטרטגיה ברורה ובחשיפה ארצית רחבה , ולעיתים אף אינה מגובה מבחינה תקציבית . "יציאת" המדינה מאחריות ישירה על חלק מן הפעילויות החברתיות תרבותיות , מחייבת את המגזר השלישי להרחיב ולמסד בעתיד את פעילותו , כך שתהיה רחבה דייה בתחומים השונים ובפרישה ארצית , כאשר המודל המוצלח ביותר בת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד