הארגונים השונים והכלכלה

הארגונים הכלכליים , ובכללם איגודי העובדים , פועלים קודם כל לטובת האינטרסים של חבריהם , אך מנסים להתייחס גם לטובת המדינה וליצור זהות בין האינטרסים שלהם ואלה של האומה . בעבר ההסתדרות הייתה חלק מהותי מן הממסד השלטוני והפוליטי , על כן תפקידה ויעדיה היו רחבים וחרגו מן התפקיד של איגוד מקצועי או של ארגון עובדים . בדור הראשון שהקים את המדינה ועד שנות ה , 80 שלטה הסתדרות העובדים הכללית על רבע מן התעשייה , על חלק לא קטן מן הבנקאות ועל מרבית קופות הפנסיה . נוסף על כך היא שלטה על קופת החולים הכללית , הגדולה ביותר . נוסף לתפקידה כמייצגת עובדים . ההסתדרות הייתה גם חלק מן הממסד המפא"יניקי ששלט אז במדינה , כך שריבוי האינטרסים שלה , הביא לתוצאות מוזרות בתחום הכלכלי חברתי . להלכה דרשה ההסתדרות בדרך כלל תוספות שכר מוגזמות לעובדיה , אולם ידעה שקבלת הדרישה תיפגע בתחומי פעילותה כמעסיק גדול , לפיכך דרישותיה היו וירטואליות בעיקרן . בפועל , מדי שנה הסתיימו דרישות השכר בתוספת צנועה , , "וכפיצוי" סיבסדה המדינה את קופות הפנסיה בריבית מובטחת ואת פעילות קופות החולים באמצעות תקצוב של המדינה . במחצית השנייה של שנות ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד