התקשורת והכלכלה

אמצעי התקשורת הכלכלית בישראל מגוונים מאוד , העיתונות היומית המקצועית העיקרית היא דה מרקר , כלכליסט וגלובס , אולם כל העיתונים עוסקים בידיעות ופרשנות כלכלית וחברתית . ככלל ניתן לקבוע שהעיתונות הכלכלית הישראלית שומרת על רמה גבוהה יחסית , מבחינה בין עובדות לעמדות אישיות , ומסייעת לציבור להבין את הנושאים השונים מנקודות ראות מגוונות . קיימת טענה , שהתקשורת הכלכלית חזקה מדי ולעיתים מוטה לכיוון זה או אחר . טיעון אחר אומר , שהיא פונה לפופוליזם ולפעמים מצליחה בתמונה או במאמר אחד לשכנע ציבור שלם ללא דיון יסודי ומקיף של הבעיה . גם אם נכון הדבר , יש בידי השלטון כלים תקשורתיים ואחרים , להציג את עמדתו מול טענה זו או אחרת המושמעת בעיתונות , לכן בסופו של דבר תרומת התקשורת לדיון הכלכלי היא חיובית בהחלט . באותם מקרים בהם מובילה הממשלה אסטרטגיה ברורה , מרבית אמצעי התקשורת אכן תומכים בה . כך תמכו רוב המומחים בתהליכי החשיפה ליבוא , פתיחת השווקים בכלל והיציבות הפיננסית . כאשר אין לממשלה אסטרטגיה ברורה , למשל בתחומי הבריאות והרווחה , נכנסת לפעולה אופוזיציה תקשורתית הנושאת לעיתים אופי פופוליסטי , אך ברוב המקרי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד