גורמים אחרים והכלכלה הלוביסטים וכלכלת ישראל

כוחם של הלוביסטים הכלכליים בישראל הוא גדול יחסית , עקב העובדה שלמערכות הפרלמנטריות בישראל אין מערכת גיבוי מקצועית מספקת , בתחום החקיקה היומיומי . מרכז המידע והמחקר של הכנסת איכותי ברמתו , אולם בדרך כלל אין הוא מספק שירותים שוטפים על כל הליך חקיקה או על כל סעיף תקציבי . הלוביסטים ממלאים את הואקום האמור ובאמצעות מידע מטעם . ויש לציין כי הם מהווים גורם מרכזי בתהליך קבלת ההחלטות . הלוביסט נותן ברוב המקרים מידע אמיתי , אולם רק את זה שמשרת את האינטרסים של שולחיו . תפקידם של הלוביסטים לתת תיאור חד צדדי של כל פרט בחקיקה , כדי שיקדם את קבוצת הלחץ השולחת אותם . מציאות זו היא לגיטימית כאשר זהות השולחים ידועה ושקופה לכל . בתקופה האחרונה הופעל בכנסת הליך של מיסוד פעילות הלוביסטים , מעמדם , זכויותיהם וחובותיהם . הלוביטים המיומנים יודעים כמובן למשוך גם בחוטים המעודנים יותר של עבודת הכנסת . הם מתמחים ב"תן , "וקח מוכיחים לחבר הכנסת הספציפי , שתמיכתו באינטרס שלהם תשפר את מעמדו בציבור ובקרב בוחריו , והם גם דואגים לפעילות תקשורתית אוהדת . הלוביסטים מייצגים לעיתים קרובות אינטרסים ראויים , אך בהחלט יכולים ג...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד