הכנסת והכלכלה

בדומה לראש הממשלה ולשכתו , גם הכנסת סבלה מכך , שמאז הקמתה ועד לפני שנים אחדות לא פעלה בה מערכת מידע וייעוץ סבירה , וממילא בסיסי הנתונים והחלופות ניתנו רק על ידי הפקידות המקצועית של המשרדים השונים . בעבר תיפקדו חברי הכנסת מבחינה מקצועית באמצעות עוזר אישי אחד לכל חבר כנסת . ממילא זהו סיוע מועט מדי ולא בהכרח יעיל . זאת ועוד , בכנסת לא נקבעו נהלים של דיון מסודר בהצעות חוק ואין מתודולוגיה ראויה לבחינת רפורמות , לכן לא אחת מקבלים חברי הכנסת החלטות ללא בסיס מקצועי ראוי , ואף לא על בסיס נהלים ממשיים . בארה"ב ובמדינות רבות במערב , יש לנבחרים מערכות מקצועיות תומכות חזקות למדי , ורפורמות חייבות להיבחן באופן מקצועי במכוני מחקר פרטיים . אצלנו אין הסדר מסוג זה , אולם יש לציין כי בשנים האחרונות חל שיפור מסוים במצב , משהוקמה יחידת המחקר והמידע של הכנסת , וכיום ניכר שיפור מסוים ביכולתם של הנבחרים לקבל החלטות על בסיס מידע מסודר . עם זאת , עדיין אין הסדרים מחייבים אשר ממסרים את התהליך . גם בימים אלה , כאשר מוצגת רפורמה מקיפה בנושא כלכלי מסוים , עדיין יש לוועדת הכספים ברגע זה רק יועצת מקצועית אחת , סמדר א...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד