משרד האוצר ורפורמות כלכליות וחברתיות שונות

חוק ההסדרים" הוא סימפטום של חוסר האמון העמוק השורר בין האוצר לבין חברי הכנסת . האחרונים הסכימו בעבר לקיומו של החוק , והם שוחקים אותו בהדרגה ללא הצבת חלופה שתאפשר הפעלת רפורמות בזמן סביר . הדילמה המשלימה היא כישלון הממשלה להעביר רפורמות כלכליות חברתיות גם כאשר הן מתקבלות בממשלה בתמיכה מלאה , אולם סיכוייהן לעבור בכנסת המייצגת כביכול את הקואליציה , קלושים . בשנים האחרונות ראינו מספר ניסיונות לשנות את המסלול הכושל בו שרויה המערכת החברתית בישראל . וכבר הוזכר ש"ועדת דוברת" הציעה רפורמה שעברה בממשלה ללא כל קושי , אולם נפלה בהליך החקיקה ; הרפורמה של "ועדת שוחט" אושרה בממשלה ולא יושמה כלל . יתר על כן , בשני התחומים הועלה שכר העובדים , אך ללא ניצול מנוף זה לביצוע הרפורמה , ממילא הסיכוי לביצועה בעתיד פחת , בהעדר פיתוי של תוספת שכר . בפרק זה אנסה לאפיין סוגים שונים של רפורמות או שינויים שעברו בחקיקה או ללא חקיקה , ואבחן תחזיות לעתיד : . 1 רפורמות בתנאי משבר משבר כלכלי חמור יוצר מדי פעם אפשרות לביצוע רפורמות כלכליות חברתיות מוצלחות . הבעיה היא כמובן שלמשבר יש מחיר כבד מאוד הן ביחס לחברה והן ביחס לכ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד