מבוא

המראה כלכלית , כמו גם יצירת תפנית פוליטית ביטחונית מהותית , מחייבות קיומה של הנהגה פוליטית בעלת אסטרטגיה ברורה ; צוות מקצועי אמין ויכולת ליישם מדיניות הן ברמה הפוליטית פרלמנטרית , והן ברמת הישימות הביצועית . הניסיון הבינלאומי מראה , שאין אחידות באסטרטגיות הכלכליות של המדינות השונות . כל אחת מהן בחרה באסטרטגיה ובמכשירים שונים להשגת יעדיה . כך למשל כבר הוזכר שאירלנד השיגה המראה כלכלית באמצעות הקניית חינוך טכנולוגי מקיף לכלל תלמידיה . בספרד המנוף לשינוי היה השקעה בתשתית , בסין "חתכו" באכזריות את כל הביורוקרטיה המונעת צמיחה , ובבריטניה הפעילה תאצ'ר מדיניות אגרסיבית של הפרטת החברות הממשלתיות והשירות הציבורי . מדינות אלה ואחרות רשמו לפניהן הישגים מרשימים , וראוי לשים לב כי המכנה המשותף לכולן היה עקביות בביצוע , פשטות והתמדה . ובכולן ניתנה העדפה ליעד מסוים על פני יעדים אחרים . ( אירלנד למשל הקפיאה השקעות תשתית ורמת חיים , כדי להפנות משאבים רבים לחינוך . ( בדור האחרון הייתה למדינת ישראל רק אסטרטגיה אחת מוסכמת ועקבית - יציבות פיננסית ופתיחת שווקים . אסטרטגיה שהופעלה בעיקר על ידי המערכת הביורוקר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד