התמודדות עם משבר הגלובליזציה הנוכחי 2009-2008

יחסית מצליחה מדינת ישראל להתמודד עם המשבר הפיננסי העולמי הנוכחי , משום שהמנהיגות הכלכלית הקפידה בשנים האחרונות לשמור על יציבות תקציבית מרשימה , שגרמה להורדה חדה בחוב הלאומי מ 100 ל 79 אחוזי תוצר , ושמרה על שיעורי אינפלציה סבירים . ייתכן שמצב חיובי זה נגרם כיוון שהמנהיגות בישראל חיה בצל הטראומה של המשבר הפיננסי בשנת , 2003-2002 ועל כן הקפידה לשמור על "רזרבות" גדולות . מנהיג באופוזיציה מסכים אולי להפשרה תקציבית , אולם כאשר הוא בשלטון , הוא נהפך זהיר וחששן מפני כל זעזוע תקציבי . כך נהגו שרון , ברק , ציפי לבני ואולמרט , וכך נוהג גם נתניהו היום . לכולם ברור שהשווקים הגלובליים מענישים את החורגים מן התקציב , ומובן שאפקט של משבר בינלאומי יהיה קטן יותר במדינות יציבות מבחינה פיננסית כלכלית . היציבות היחסית של ישראל במשבר הנוכחי , נובעת גם מן ההתנהגות השמרנית היחסית של הבנקים , שנבעה מכללים נוקשים של המפקח על הבנקים , ובעיקר מפני שבארץ לא יוצרו מכשירים מתוחכמים מרי בשוק ההון , וממילא נמנעה אפוא הסתבכות בהפסדים מיותרים . גם אם חברות הביטוח וחברות אחרות , המנהלות היום את מרבית נכסי הציבור , לקחו ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד