נתניהו, הגלובליזציה ואי השוויון

תהליך הגלובליזציה החל בתחילת שנות ה , 90 נתניהו שהיה אז שר אוצר השלים מספר מהלכים בתחום זה שמשקלם חשוב , אך גם לא עיקרי , בתהליך המתמשך של פתיחת השווקים . תרומתו העיקרית של נתניהו כשר אוצר הייתה , במומנטום שיצר על ידי פתיחת כל השווקים הפנימיים והחיצוניים לעולם ופתיחה דומה של שוק ההון הישראלי , כאשר הצעד המשלים היה שילוב המערכות הפנסיוניות בשוק ההון . עם זאת עלי להדגיש שחשיפת קופות הגמל , קרנות ההשתלמות וביטוחי המנהלים בשוק ההון , הופעלה עשור ויותר לפני תקופת נתניהו במשרד האוצר . הטענה המוטחת בנתניהו על כך שהוא אחראי להרעה המשמעותית בחלוקת ההכנסות ובהתרחבות תופעת העוני , אינה מדויקת כלל . תהליכים אלה החלו להתרחש כבר מתחילת שנות ה , 90 ומקורם בעיקר בכישלון מערכת החינוך והחברה הישראלית ליצור אוכלוסייה די משמעותית , שמתאימה לשוק העבודה הפתוח לעולם ; בכישלון המתמשך בטיפול בחרדים , במיעוטים ובקבוצות חלשות אחרות . כל זה לא נוצר עם נתניהו , ואף לא השתפר לאחר תום תקופת כהונתו . בדרך להבראה נאלץ נתניהו לקצץ בהוצאות הממשלה . כל קיצוץ מביא עימו בעיקר פגיעה בקבוצות החלשות , כיוון שהן הצרכניות העי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד