הערות אחדות בשולי הפרק האם יש מגבלות לדרג המקצועי בממשלה?

דעתי האישית היא שאין מגבלות לדרג המקצועי בממשלה . תפקיד איש המקצוע הוא להבהיר את העמדות המקצועיות וליישמן , ולשם כך מותר גם לנצל כל סעיף חוקי כדי לקדם את הנושא , גם אם הוא עוקף כנסת . הרשות המבצעת - היינו הממשלה , צריכה לפעול בתיחכום במסגרת החקיקה הקיימת לקידום עמדותיה . דגם כזה של פעולה התרחש במהלך החשיפה ליבוא שבוצע רובו ככולו על ידי הרשות המבצעת , ובעיקר על ידי מנהל הכנסות המדינה ומשרד התמ"ס , בנק ישראל וראשי הממשלה השונים . תהליך הגלובליזציה השפיע ועודנו משפיע מהותית על כל המערכת הכלכלית וחברתית במדינה . הוא משנה באופן משמעותי את מערכת ההעדפות והערכים של החברה , ומקטין את ריבונותה של הממשלה והשפעתה על התנהלות המשק לפחות בטווח הקצר . בהינתן טיעונים אלה , השאלה היא האם תהליכים אלה צריכים היו לעבור דיון ציבורי מקיף ושקוף , והאם על הרשות המחוקקת מוטל היה לאשר את כל הקונצפציה ולא רק פריט חוקי זה או אחר . עמדתנו באוצר הייתה , שראוי לקיים דיון ציבורי בנושא , אך עדיף שלא לערב את הרשות המחוקקת בדיונים פרלמנטריים רחבים . אם כי הסברנו בוועדת הכספים את עמדותינו , בכל זאת ביצענו תהליך חוקי עוקף...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד