תהליך החשיפה - שווקי המט"ח וההון

תהליך פתיחת שווקי ההון והמט"ח הופעל בשנות ה 90 עד , 2006-2005 כאשר הושלם השוואת מיסוי דיווחי הון על ניירות ערך ישראליים ביחס לניירות ערך זרים . בשנות ה 90 הראשונות ביטל מנהל הכנסות המדינה את היטלי היבוא המט"ח והנסיעות . משרד האוצר ביטל את ביטוחי השער , ובנק ישראל ביטל בהדרגה את הפיקוח על המט"ח , והתרחק בעקביות מכל מעורבות בשוק המט"ח . הליברליזציה המלאה במט"ח לא הביאה לפתיחת שווקי ההון , בגלל ניכוי המס הגבוה במקור , על כל מכירה של ניירות ערך זרים . עניין זה בוטל רק ב 2005-2004 ברפורמה במס , ומאז פתוחים שווקי ההון לחלוטין . כצפוי , פתיחת שווקי ההון יחד עם הצטרפותה של מדינת ישראל להסכמים הבינלאומיים למניעת מעורבות במיסוי על תנועות המט"ח והסחורות , הגדילה באופן ניכר ביותר את השקעות החוץ , ואפשרה לשווקים לעבור תהליך של מודרניזציה , התייעלות , והתמזגות עם העולם הכלכלי .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד