שלב הקונצנזוס הכלכלי

בתקופת כהונת פרס ביילין במשרד האוצר , בשנים 1989-1988 נתקבלו מספר החלטות עקרוניות לפתיחת השווקים ליבוא מארצות שלישיות , אולם רק בשנת 1991-1990 הושגה הסכמה רשמית וסופית להאצת החשיפה של הייצור המקומי לתחרות עם יבוא מן העולם וללא כל הדדיות . ההנחה הייתה שדרישת הדדיות ממדינות העולם תאט את התהליך ותגרום להפסדי מט"ח ותפגע בריווחתו של ציבור הצרכנים ( ישמרו מחירי היבוא הגבוהים על המוצרים השונים . ( ועדה בת ארבעה שרים בראשות דן מרידור ובהשתתפות שר התמ"ס , האוצר והכלכלה , החליטה לאמץ את ההצעה המפורטת של מנהל הכנסות המדינה , משרד האוצר ובנק ישראל , לפתיחה מוחלטת של השוק המקומי ליבוא מארצות שלישיות . ההכרעה האסטרטגית ההיסטורית הייתה בעיקר של שר התעשייה משה ניסים , ( כפי שכבר קודם הוזכר ) אשר החליט לוותר על כל סמכויותיו בתחום הרשוי , המכסות ורישיונות היבוא , ובכך לאפשר ליברליזציה מלאה של השווקים . במעשה זה ויתר השר ניסים על כוח פוליטי וכלכלי רב , למען עניין חיוני של פתיחת השווקים , ובכך אף ביטל כל אפשרות של שימוש ברישיונות ומכסות להעשרת מקורבים . בהסכמת משרד התמ"ס קבע מנהל הכנסות המדינה את תהליך הח...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד