תהליכי הליברלזציה והחשיפה בישראל

ההשתלבות הכלכלית המוחלטת של מדינת ישראל בכלכלה העולמית הופעלה בשני שלבים , הראשון בשנת , 1985 והשני בהכרעה על פתיחת השווקים בתחילת שנות ה , 90 מהלך שהושלם רק בתחילת שנות ה . 2000 תוכנית הייצוב משנת 1985 נכפתה על מדינת ישראל עקב משבר הנזילות במט"ח וההיפר אינפלציה . ההכרעה על ההשתלבות בגלובליזציה הכלכלית הייתה בחירה אסטרטגית של ישראל והאוצר ובנק ישראל קבעו את העיתוי והקצב . בשנת 1985 בחרה ישראל בעיקרון , לפיו היציבות הפיננסית תישמר באופן קפדני , נקבע איסור על הדפסת כסף על ידי בנק ישראל , שכן ממילא כל גירעון תקציבי חייב הנפקת אג"דו ממשלתי , ובכך נוצרה אינטראקציה מיידית ומלאה בין השווקים הפיננסים לבין מדיניות התקציב . משנת 1985 עד היום נשמר העיקרון המנחה , לפיו יש לשמור על תקרה מוגבלת של גירעון תקציבי . בשנים האחרונות אף נקבעה תקרה להוצאות הממשלה ( התקרות השונות עודכנו מדי פעם בהתאם לתנאים המקרו כלכליים ) מאז איבדה הממשלה פעמיים את השליטה על מסגרת הגירעון , בשל נפילה בלתי צפויה בצמיחה ובהכנסות ממיסים . הפעם הראשונה אירעה ב 1996 / 7 בתקופת כהונתו של ביבי נתניהו , כאשר ההאטה הכלכלית גררה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד