כלכלת ארה"ב - 2009

בפברואר 2009 אושרה בארה"ב התוכנית הכלכלית הגדולה שהזרימה כ 800 מיליארד דולר לשוק האמריקני , חלקה כדי להציל את המערכת הבנקאית , חלקה כהשקעה בפרויקטים של תשתית ובריאות , וחלקה בהורדת מיסים . בסך הכול , מגיע הגירעון התקציבי לרמות אדירות של כ 12 . 9 אחוזי תוצר . ובכל זאת , למזלה של ארה"ב החוב הלאומי שלה מתון למדי . בשנה זו מנהלת ארה"ב מדיניות של כיבוי שריפות כדי לייצב את המערכת . אין לה הערכה אמיתית מה תהיה השפעת הגירעון העצום על תקציב , על איגרות החוב הממשלתיות ועל האינפלציה . הניסיון לייצב תיאוריה כלכלית מעודכנת נידחה כנראה לשנה הבאה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד