אופוזיציה למודל הגלובליזציה

האופוזיציה למודל הגלובליזציה קטנה היום באופן יחסי , אולם כל משבר פיננסי חברתי וכלכלי , מייצר לחצים פנימיים במדינות השונות , להחזיר את ההגנה על הייצור המקומי , לסבסד ענפים כלכליים , וכן להתערב בשווקי המט"ח וההון . משברים כלכליים יכולים להביא בעתיד למשבר בשיטה , להתאמתה למציאות אחרת כפי שכבר אירע בעבר למודלים כלכליים אחרים . המשבר הנוכחי יכול לחזק מאוד את מתנגדי הגלובליזציה , ואלה ינסו למצוא במקומו מודל חדש .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד