ארה"ב - מעצמה עם אחריות שלא מתממשת

כושרה האדיר של ארה"ב להתאים את המערכת הכלכלית שלה לשינויים מבניים וכלכליים בעולם , אינו מקטין את אחריותה לניהול מדיניות מקרו מתאימה . ארה"ב דורשת מן המדינות האחרות לעמוד בכללי הגירעון התקציבי , החוב הלאומי והאינפלציה ( ראו למשל תביעתה מישראל להקטין את הגירעון שלה ל 3 אחוזי תוצר , כתנאי לקבלת הערבויות , ( ואילו היא עצמה מנהלת כאמור מדיניות ארוכת טווח של גירעונות תקציביים וגירעונות בחשבון השוטף של מאזן התשלומים הלאומי . אף שארה"ב מהווה מרכז ולב השיטה הכלכלית הבינלאומית , בכל זאת היא משתפת פעולה רק באופן חלקי , בנושא איכות הסביבה . ממילא , התנהגותה גורמת לקשיים מקרו כלכליים , ואף למאבק בלתי יעיל בבעיות איכות הסביבה . כללי הכלכלה ואיכות הסביבה פועלים על כולנו וגם על המעצמה המובילה בעולם . כולנו משלמים אפוא מחיר על מדיניותה הבלתי עקבית של ארה"ב . ממשל אובמה ייבחן אפוא בשנים הקרובות , האם יצליח לבצע שינוי אמיתי במדיניות ארה"ב , או שישאר תקוע בשלב הנאומים וההצהרות .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד