הערות אחדות בשולי הפרק מודל הדירקטיבות או המודל הקנסיאני - הדילמה התיאורטית

תקופת המשבר הנוכחי מעלה דילמה תיאורטית סבוכה למדי , האם בתנאים של האטה כלכלית חריפה וגירעון תקציבי גדול , העולה במדינות רבות על 3 אחוזי תוצר , יש להקטין את ההוצאה הממשלתית או שמא להגדילה . ג'ון מיינרד קיינס ( 1946-1883 ) ( J . M . Keynes ) מחשובי הכלכלנים במאה ה , 20 הדגיש בעבר , שבתנאי אבטלה יש להגדיל את ההוצאה הממשלתית * ראוי לציין שהסתייגות מהכללה זו הוצגה על ידי מספר כלכלנים בהנהגת ג'וזף שטיגליץ / 7 ( j . stigiitz ) ה / פרס נובל לכלכלה , שטען כי המודל יגרום בסופו של דבר למשבר פיננסי מקיף וחמור לעולם . שיישומו טען שטיגליץ , מועיל בעיקר לארה"ב ולגוש המערבי ולמעמדות המבוססים , ולא למרבית האוכלוסייה במדינות אלה , ובוודאי שלא למדינות ביבשת אפריקה . שטיגליץ הדגיש גם את הבעיות האקולוגיות הנוצרות כתוצאה מן התהליך . ולהוריד מיסים , כדי להגדיל את הביקוש האפקטיבי ולחזור לתעסוקה מלאה . ואילו המודל הגלובלי הנוכחי מתנגד לכך וקובע בדירקטיבות שלו , שהאטה כלכלית המלווה בגירעון תקציבי גדול , מחייבת קיצוץ הוצאות כדי להחזיר את הגירעון לרמה שלא תעלה על 3 אחוזי תוצר . מודל זה מדגיש שגירעון תקציבי גדול ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד