סיכום ומסקנות

מודל הגלובליזציה הפך את חיינו לקלים ביותר מבחינת התיאוריה הכלכלית . * כל ראש ממשלה , שר אוצר , נגיד בנק מרכזי וכל אזרח שמצוי בענייני כלכלה יודע , שמדינות פתוחות לכלכלה ולמשקיעים זרים אינן יכולות לנהל מדיניות שתפגע ביציבותן הפיננסית , לכן אין יותר מקום לדיון ביחס לגודל הגירעון התקציבי , החוב הלאומי והאינפלציה . כל חריגה מקיום הדירקטיבות מחייבת מסלול תיקון מהיר ומיידי , כדי למנוע "ענישה" מרתיעה של המשקיעים הזרים וחברות דירוג האשראי . מדי פעם נשמעים עדיין קולות המוחים נגד סחר בינלאומי חופשי , או מחייבים את הצורך להתערב בשוק המט"ח באופן קבוע . אולם למרבית מובילי הכלכלה ברור , שכל עוד קיים מודל הגלובליזציה , הסיכוי שמהלך כזה יתרחש הוא נמוך מאוד , ויש להימנע ממנו מחמת היותו עתיר סיכונים ליציבות הכלכלית . * הרהורים וערעורים על התועלת של התיאוריה הכלכלית לניהול המדיניות ראו אצל אריאל רובינשטיין , אגדות הכלכלה , כנרת זמורה ביתן , . 2009 מצד אחר , מודל הגלובליזציה עתיר הישגים מקרו כלכליים ושיפר גם את מצבה של מרבית אוכלוסיית העולם . * אולם יש גם מודעות לכך , שמדי פעם מתרחשת "תופעת , "הדבקה כלומר ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד