מהם תפקידי המדינה בעידן הגלובליזציה הכלכלית?

מודל הגלובליזציה קובע לכל מדינה ספציפית את כללי מדיניות המקרו באמצעות הדירקטיבות המתייחסות לגירעון התקציבי של המדינה , לחוב הלאומי ולשיעורי האינפלציה . המודל הגלובלי "מחייב" את המדינה לפתוח את שווקי המוצרים , המט"ח וההון , ומכאן נגזרות תוצאות כלכליות וחברתיות רבות . יחד עם זאת , המודל הגלובלי משאיר למדינה טווח ריבונות רחב והכרעות בהתאם למערכת ההעדפות שלה . למעשה , כל ההרכב התקציבי הפנימי נתון להכרעת כל מדינה ומדינה לעצמה כמעט ללא כל סייג , כך הדבר בחינוך , בבריאות , ברווחה , בסיוע למו"פ וצמיחה ועוד . הבה ננסה אפוא להגדיר את טווח חופש ההחלטה של המדינה בתחומים השונים ובטווח העמדות השונות , הקיימות בחשיבה הכלכלית העולמית .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד