פתיחת שווקי ההון

פתיחה מוחלטת של שווקי ההון במדינות העולם , יוצרת מצב שבטווח הקצר שערי הריבית והמניות נקבעים בכל מדינה מסכום ההחלטות של משקיעים מקומיים ומשקיעי חוץ . למעשה , כל משקיע מקומי הוא גם משקיע בינלאומי , משום שבכל יום הוא יכול לבחור כרצונו בין מניה , תעודת סל או אג"ח בארצו או ברחבי העולם . גם בעניין זה , השפעת המדינה על המתרחש בשווקי ההון היא שולית מאוד בטווח הקצר , וגדולה בהרבה בטווח הארוך , באמצעות שמירה על כללי היציבות הפיננסית , אשר מאפשרים קיום ארוך טווח של ריבית נמוכה יחסית ומטבע יציב . שווקי ההון בעולם פועלים כמו תוכניות הריאליטי השונות כוכב" ) . ( "נולד מצד אחד עומדים שופטי התחרות שהם כמו חברות דירוג האשראי , הקובעות ציון לכל מדינה ולכל חברה גדולה , ומצד שני עומדים n SMS , np היינו המשקיעים הפיננסים המוסדיים והפרטיים , שקובעים מדי יום ביומו את החלטותיהם . המדינה מנסה לקיים תנאים ראויים , כך שהשופטים ידרגו את המדינה בציון גבוה , אולם הם משפיעים פחות על ההחלטות הספציפיות של כל משקיע . בתקופה האחרונה חלה אכזבה מפעילות חלק מחברות דירוג האשראי , כיוון שעבודתן לא הייתה די מקצועית , והן ל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד