פתיחת שווקי המט"ח

ההכרעה שהתקבלה ברוב מדינות העולם , לפיה שווקי המט"ח יפתחו לתחרות חופשית ללא ויסות וללא מגבלות , גרמה לכך ששוק המט"ח הפך לאחד השווקים הגמישים בעולם , אפילו יותר משוק המוצרים . ברוב שווקי העולם שערי החליפין נקבעים על ידי ביקוש והיצע לצורך יבוא , יצוא , השקעות וספקולציה . המדינה אינה מהווה עוד צד בשווקים האלה , וגם השפעת הבנק המרכזי חלקית ועקיפה בלבד ומתבצעת בעיקר דרך הריבית . חשוב כי הסקטור העסקי יהיה מודע לכך , ששער החליפין יכול לעלות ולרדת במהירות בהתאם לתנועות המט"ח . מנקודת ראותו של היזם הבודד , עליו להיערך לכל שינוי מתון או חד בשער החליפין , וממילא לשינוי מתון או חד בתקבוליו מיצוא או מתשלומיו ליבוא . השפעתה "הקטנה" של המדינה על שער החליפין , דומה בקירוב בטווח הקצר להשפעתה על מזג האוויר . ההשפעה ארוכת הטווח גדולה יותר באמצעות קיום כללי היציבות הפיסיקלית הדירקטיבות" ) . ( " אולם , גם כאן , זוהי השפעה חלקית בלבד וקשה לחיזוי . כך למשל , לישראל אין כל השפעה על יחסי שער החליפין בין הדולר ליורו . רצוני להדגיש כי בעולם , כמו גם בישראל , יותר מ 80 אחוז מן העסקאות במט"ח הן ספקולטיביות , או ל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד