מודל הגלובליזציה - עידן הדירקטיבות (הנחיות)

המודל הנוכחי מבוסס רובו ככולו על עליונותה של ארה"ב , ונפילת החומות בין מערב למזרח , ובין כל גושי מדינות העולם , ומשום כך הוא המודל המתקדם ביותר , ויוצר פוטנציאל למימוש היתרונות החיצוניים של כל גושי המדינות במוצרים , בסחורות ובתנועות הון . מודל הגלובליזציה הוא גם הפשוט ביותר מבחינת ניהול המדיניות הפנימית והחיצונית של כל מדינה , והמסרים שלו ברורים ומיידיים , ובדרך כלל מוגדרים מבחינה כמותית , אלה הם "ההנחיות" המכונות . "דירקטיבות" המודל מתבסס על יציבות פוליטית בינלאומית סבירה , בחסות המעצמה המובילה בעולם : ארה"ב , שהתל"ג שלה נאמד ברבע מן התוצר העולמי כולו , ולמעשה היא מהווה מרכז השיטה הפיננסית הכלכלית והפוליטית . כללי המשחק של המודל פשוטים למדי : כל מדינה המעורבת במסחר הבינלאומי , צריכה לשאוף להשגת שני מרכיבי מדיניות מרכזיים : מקרו ומיקרו . ברמה המקרו כלכלית יש למלא שלושה תנאים מצטברים כדי להיחשב למדינה מהוגנת ויציבה , שמסוגלת לתת ביטחון למשקיע הזר והמקומי , ליצואן וליבואן , ללווה ולמלווה ( דרישות גוש מסטריכט ) * . 1 על הגירעון התקציבי של כל מדינה להיות אפסי ובכל מקרה לא לעלות על 3 אחוזי ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד