מודל "בסיס הזהב"

מודל זה התקיים ביעילות גבוהה יחסית בשנים 1914-1850 ושוב ב . 1929-1925 התנאים המוקדמים השונים התקיימו ברמה גבוהה יחסית , על כן אפשרו פעילות כלכלית בינלאומית ענפה . המודל התבסס על קבוצת המדינות המובילה מבחינה כלכלית ופוליטית באותה עת : בריטניה , ארה"ב , צרפת , גרמניה , איטליה ואוסטרו הונגריה . מדינות אלה שאפו לפתח מערכת כלכלית בינלאומית יציבה . כללי המשחק היו ברורים : כל מדינה קבעה שער חליפין קבוע ויציב לעד ביחס לכמות הזהב שבירה , והתחייבה לקנות ולמכור זהב בסכום האמור , ביחס למטבע שלה . הנזילות המוניטרית הבינלאומית הייתה אפוא הזהב . מדינות אלה הקפידו להדפיס כסף רק כאשר היה מגובה בזהב בהיקף מתאים ( הזהב גיבה כ 90 אחוז מכלל הנזילות הבינלאומית . ( השיטה הצליחה לעמוד בזעזועים פוליטיים וביטחוניים , ובכלל זה מלחמת צרפת פרוסיה וסכסוכים אחרים . רק מלחמת העולם הראשונה גדעה את השיטה והפילה אותה . כיוון שהנזילות המונטרית הייתה תלויה בזהב , ממילא ניתן להסיק שבאותן שנים בהן נמצא זהב בהיקף גדול . הנזילות הייתה גבוהה ובהתאם לכך גם הפעילות הכלכלית בעולם ( לדוגמה בשנים . ( 1914-1891 בתקופות בהן נמצא זה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד