מודלים כלכליים בינלאומיים

הגלובליזציה הכלכלית היא המודל הנוכחי של ניהול הכלכלה העולמית . תחילתה ב 1989 / 90 עם נפילת חומות ברלין , והמשכה באינטגרציה כלכלית בינלאומית , בעליונות אמריקנית ובהשתתפותו של מרבית מדינות העולם , להוציא אולי את צפון קוריאה וכמה ממדינות אפריקה . המאפיין המרכזי של המודל היום הוא בכך שהעולם כולו משולב בו , לעומת שיטות קודמות שכללו רק קבוצה מוגבלת של מדינות או אזורים בעולם . המטרה הכלכלית של כל מודל כלכלי בינלאומי היא להעניק ביטחון כלכלי יחסי לכל משקיע , מלווה ולווה בינלאומי , כמו גם לכל יצואן ויבואן . רמת ביטחון גבוהה יחסית , מאפשרת למדינות לפתח את יתרונן היחסי ואף ליצור תוספת עושר לכל שאר המדינות , ואילו רמת ביטחון נמוכה , פוגעת במפת היתרונות היחסיים , ומזיקה להיקף הסחר ולתנועות ההון הבינלאומיות . הבנה נכונה ומלאה של מודל הגלובליזציה הכלכלית הינה תנאי הכרחי , אם כי לא מספק להבנת כל המגמות וההתפתחויות השונות בכלכלה הישראלית והבינלאומית כאחת . כל מודל כלכלי בינלאומי צריך לתת מענה לכמה דרישות : . 1 יציבות פוליטית וצבאית סבירה , שתאפשר קשרי גומלין בין המדינות הנמצאות במסגרת השיטה ; . 2 כללי ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד