הערות אחדות תיאורטיות והיסטוריות

המתודולוגיה , כפי שפורטה לעיל , מבוססת בעיקרה על התיאוריה הכלכלית המקובלת במיקרו כלכלה - "תורת , "המחירים והיא קובעת בכל מודל של אופטימיזציה כלכלית את ההנחות הבאות : . 1 לכל פרט , יצרן וצרכן , יש מערכת ההעדפות והוא מנסה למקסם את רווחתו . הרווחה אינה רק תמורה כספית , אלא מיועדת גם לתועלות אחרות . . 2 כל פרט מנסה לקבל מידע מלא על השוק , שיאפשר לו להשיג את היעד של מיקסים הרווחה . . 3 בתנאים של תחרות משוכללת , התחרות תביא למקסימום רווחה , הן בכלכלה הפנימית והן במסחר הבינלאומי . . 4 ההנחה היא שהפרטים הם רציונליים ועקביים בקבלת ההחלטות . . 5 כל המודלים הם ליברליים ביסודם ומכבדים את מערכת ההעדפות של כל פרט ופרט . . 6 כל המודלים תומכים במעורבות ממשלתית , כאשר קיימים כשלי שוק כמו מונופולים , מוצרים ציבוריים או יתרונות וחסרונות חיצוניים , למשל איכות הסביבה . . 7 מודלים משוכללים ומתקדמים יותר , מכירים בכך שפרטים פועלים לעיתים באי רציונליות , והם נוהגים כך בעקביות ( תיאוריה זו פותחה על ידי עמוס טברסקי ז"ל ודני כהנמן זוכה פרס נובל בכלכלה . ( . 8 מודלים ביחסים בינלאומיים מחקים את המודלים הכלכליים בח...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד