ההנחות התיאורטיות

בפרקים הבאים יוצגו ניתוחים כלכליים , חברתיים ופוליטיים , המבוססים על הנחות שונות ביחס להתנהגותם של "כל השחקנים" במערכות השונות : החל באזרח הבודד , עובד הציבור , המנהל העסקי , וכלה במערכת הפוליטית והמשפטית . מבחינה מתודולוגית הטיעונים יתבססו על כמה הנחות רקע : . 1 רוב ** הפערים בין מדינות וחברות נובעים מכללי משחק שקיימים בחברה , ולא בגלל הבדלים גזעיים או אחרים . כך למשל , הנתונים בשוויץ מראים על מספר מצומצם ביותר של תופעות שחיתות , העלמות מס וצבירת הון שחור - ואילו בישראל הם גבוהים , ובבריה"מ שלפני הפרסטרויקה הם עצומים . פערים אלה מוסברים בכללי המשחק שמוסדו בכל אחת ואחת מן המדינות והחברות המתקיימות בתוכן . הדבר דומה גם בתחומים אחרים . אין הבדל גנטי מובהק בין פוליטיקאים שתיפקדו בשנות ה 50 וה 60 לאלה שמכהנים היום , או בין פוליטיקאים בארה"ב למקביליהם בישראל או באירופה . הכול נובע מכללי המשחק שגובשו בחברה הספציפית . ברור עם זאת , שמרגע שנוצרו דפוסים קבועים לאורך עשרות או מאות שנים , הניסיון לשנות אינו קל כלל ועיקר , ומחייב פעילות אינטנסיבית ומורכבת . . 2 ההנחה לעיל מוליכה למסקנה אופטימית ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד