מה קורה עם גילאי 33-23

אחת השאלות המסקרנות הן מבחינה כלכלית והן מבחינה חברתית , מתייחסת להתנהגות האוכלוסייה בגילאי . 33-23 קבוצה זו בישראל , שינתה באורח מהותי את דפוסי התנהגותה , בכך שדחתה את גיל הנישואים , השתתפותה בשוק העבודה חלקית , וניכרת היצמדות להורים הן במגורים והן בסיוע כספי שוטף . יש הטוענים שבקבוצה זו מתמקדת גם הבעיה של שיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה . והתמקדות של אחוז לא קטן ממנה בעבודות מזדמנות . לפני 30-20 שנה , דפוס חייהם של הצעירים היה בדרך כלל כזה : שירות בצבא , לימודים , השתלבות בעבודה ונישואים . אלה התרחשו בטווח הגילים . 25-18 אולם מאז השתנו הדפוסים באופן ניכר . אם כי אין לי התייחסות ערכית ברורה לנושא , בכל זאת אני סבור שהשלכותיה של מגמה זו על החברה הישראלית הן משמעותיות ביותר . רק מחקר סוציולוגי יסודי יוכל לתת תשובות מספקות , ביחס לתופעה והשלכותיה העתידיות על החברה והכלכלה בישראל .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד