היהודים והמיעוטים - הדואליות הרביעית

באחת המסיבות המשפחתיות שלנו בירושלים , פגשתי בין המלצרים בוגר מצטיין שלי בכלכלה , מאוניברסיטת בן גוריון . הוא סיפר לי על עבודתו הנוכחית וציין שהחלופות העומדות בפניו הן עבודה בסקטור הערבי או עבודות מזדמנות בשירותים . ודאי שיש הרבה יוצאים מן הכלל , אולם ברור שקיים פער רחב בשוויון ההזדמנויות בין הרוב היהודי , לבין המיעוט הערבי . ראוי אפוא להתייחס לכמה מגמות עיקריות שעליהן יורחב הדיון בפרקים הבאים . הפערים הגדולים והמהותיים ביותר בחברה הישראלית נעוצים ביחס בין הרוב היהודי למיעוט הערבי , הסובל מפיגור כמעט בכל מדד של הכנסה , תשתיות וחינוך . המיעוט הערבי הוא גם היחיד שסובל מאפליה ישירה בהתקבלות לעבודה בממשלה ובחברות ממשלתיות ולעיתים תכופות גם בסקטור העסקי . הביטוי המשמעותי ביותר של הפער בין יהודים לערבים מתבטא בשוק העבודה , למשל שהשכר הממוצע החודשי של גברים יהודים ( לא חרדים ) הוא כ 9 , 300 ש"ח לחודש , לעומת כ 5 , 300 ש"ח לחודש בקרב הערבים . שיעור התעסוקה של גברים יהודיים הוא כ 65 אחוזים , ואילו של גברים ערבים כ 56 אחוזים . הפער העיקרי בתחום זה מתבטא גם בין נשים , כ 60 אחוזים מן הנשים הי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד