עשירים ועניים - הדואליות השלישית

מבט שטחי על סגנון חייהם של עשירי ישראל החדשים והוותיקים לעומת מצבה של האוכלוסייה הממוצעת , ובוודאי לעומת הקבוצות החלשות באוכלוסייה , מראה שאנחנו נעים במהירות לכיוון של פיצול לשתי חברות . כך נראה אחוזים בודדים הממוקמים בספירה כלכלית אחרת ובלתי מושגת , ואף "מפגינים" זאת . לכך מצטרף מעמד בינוני שורד , ועשרות אחוזים של בני אדם המשתייכים לאוכלוסיות המצוקה . מבט שטחי על מגדלי הזכוכית של עשירי גוש דן מבטא היטב את המציאות החדשה . התבוננות באורח חייהם היומיומי מעיד על מעמד מקביל , בולט ביותר אף במונחים מערביים , לצד עוני ומצוקה גוברים והולכים . התפלגות ההכנסות בישראל היא העתק מוקטן של ההתפלגות בארה '' ב ועובדה זו אומרת הכול ( מדד אי השוויון ברוטו בארה"ב ובישראל דומה . ( בפרקי הספר הבאים אתעכב על נושא זה , אולם כאן חשוב להתייחס לכמה מגמות עיקריות : התהליך של הרעה מתמשכת בחלוקת ההכנסות בישראל , יחד עם גידול מהותי בהיקף מימרי העוני הממוקדים בקבוצות אוכלוסייה מוגדרות ( חרדים , מיעוטים וקשישים , ( יוצר את הדואליות השלישית אשר מאפיינת את החברה הישראלית , היינו : הצטברות עושר רב אצל קבוצה של כ 20-19 ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד