האם למדנו משהו מן המשבר הגדול?

מסקנת הביניים מעידה שקברניטי המשק העולמי היום , אכן למדו דבר מה מן המשבר הכלכלי הגדול של שנות ה 30 וזאת בכמה תחומים : . הממשלות מתערבות היום בצורה מסיבית ורחבת היקף בכלכלתן , כדי למנוע קריסה של בנקים , חברות ביטוח ומערכות פיננסיות אחרות . זאת בניגוד למדיניות שננקטה בתחילת המשבר של . 1929 . 2 הממשלות ממשיכות היום לטפח את שיתוף הפעולה הכלכלי הבינלאומי ; הן נמנעות מהטלת מכסי מגן בהיקף משמעותי ; מסייעות זו לזו ; מתאמות ביניהן מדיניות כלכלית במסגרת קרן המטבע הבינלאומי ובאמצעות מפגשים רצופים של ראשי המדינות הגדולות וראשי הכלכלה שלהן . מדיניות זו , הפוכה בתכלית מזו שהופעלה בשנות ה , 30 אף שגם אז נערכו מדי פעם שיתופי פעולה כלכליים , כגון בין בריטניה לארה"ב ובתוך גוש השטרלינג עצמו . . 3 הממשלות של היום , קיבלו החלטה משותפת לפיה מוטל עליהן לקבוע כללי רגולציה מעודכנים , שיתמודדו עם כשלים עתידיים אפשריים בתחום הבנקאות והפיננסיים . הן אף מסכימות לכך שתוגבר מאוד השקיפות במוצרים פיננסיים כמו קרנות גידור , ניגזרות ואיגו"חים שונים ורואות אף צורך בהתערבות בשיטת התימרוץ של מנהלים ( בונוסים , פרמיות וכד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד