קריטריונים להשוואה בין המשברים

השוואה בין המשבר הנוכחי למשבר 1929 תאפשר לבודד אספקטים שונים של המשבר העכשווי , וייתכן שתראה את ההבדלים בתהליך התפתחות המשבר ובאופן הטיפול בו . אולם ספק אם ההשוואה תסייע לנו בהסקת מסקנות ביחס לטיפול במשבר הנוכחי . מכל מקום היא תקל לפחות על הבנת הדילמות והשאלות מולן אנו עומדים בימים אלה . להלן הקריטריונים להשוואה בין המשברים ופירוטם בכל אחת משתי התקופות . . 1 גורמים מיידים לפרוץ המשבר הגורם המיידי למשבר 1929 היה המחירים המנופחים של המניות בשווקי ארה"ב , כאשר הגיבוי לרכישת המניות , היה מתן אשראי רחב ובלתי מבוקר של הבנקים ופעילות ספקולטיבית של חלק מן המשתתפים בשוק . המשבר הנוכחי , לעומת זאת , מצא את שוק המניות ברמות מחירים בינוניות ואף נמוכות , בקריטריונים הכלכליים הידועים ( מכפילים למיניהם , ( אולם הוא נוצר משילוב של בועת נדל"ן עם בועת אשראי ענקית מגובה באיגוח"ים אין סופיים , בעוד שבסיס הנכסים היה צר למדי . משבר הנדל"ן גרם לאי פרעון של חובות . מכאן עד למשבר האיגוח"ים הדרך הייתה קצרה למדי . רוב הנכסים "הרעילים" התרסקו ורוששו את מחזיקיהם : בנקים להשקעות , בנקים רגילים , קופות פנסיה , קופות...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד