משבר הגלובליזציה ומשבר 1929 - האם למדנו משהו?

השוואה בין המשבר הנוכחי והמשבר הגדול בשנת 1929 עדיין בלתי אפשרית , משום שעד עתה אין לנו פרספקטיבה ממשית על המשבר הנוכחי , שאנו שרויים בעיצומו ואולי אפילו רק בתחילתו בלבד . המשבר הגדול שהחל ב 1929 ונמשך עם עליות ומורדות עד מלחמת העולם השנייה . הסתיים רק בשנת 1944 כאשר העולם הכלכלי נבנה מחדש . אז נוסדה קרן המטבע הבינלאומי והוקם הבנק העולמי , במקביל להפעלת שיטת תחליף "בסיס . "הזהב ככלל , השוואה כמותית בין המשבר ההיסטורי הגדול לבין המשבר הנוכחי מראה , שלפחות עד כה המשבר הנוכחי בכל זאת קל יחסית למשבר ההיסטורי . במשבר של שנות ה 30 היינו עדים לנפילת התוצר במדינות העולם שנעה בין 10 ל 40 אחוזים , ובדומה לכך היו גם שיעורי האבטלה . הירידה בשווקי המניות נעה אז בדרך כלל בין 70 ל 86 אחוזים . ואילו כיום נפילת התוצר נתונה עדיין בגבולות חד ספרתיים וכך גם שיעורי האבטלה . הירידה בשווקי המניות נעה היום בין 30 ל 40 אחוזים " , "בלבד כך שלפחות בינתיים , קוטף המשבר הגלובלי קורבנות חלקיים בלבד . נפילת הסחר הבינלאומי בשנות ה 30 הייתה חמורה מאוד , והיוותה קרוב לוודאי את הגורם המרכזי להתארכות המשבר הכלכלי ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד