המצפן הסוציו־אידאולוגי של ארה"ב

המשבר הנוכחי והמיתון הנלווה אליו מחריפים את המשבר הסוציאלי בארה"ב , ומעלים שאלות אידאולוגיות ופילוסופיות רבות וקשות ביחס לאחריות המדינה על הקבוצות החלשות . ממשל בוש הביא את הקפיטליזם לקיצוניות , ומעניין לראות האם ממשל אובמה יתקרב יותר למודלים של מדינות מערב אירופה , הנוקטות שיטה סוציאל דמוקרטית . אנסה אפוא לאפיין את החלופות הקיימות היום : ככלל , בעידן הגלובליזציה , 2008-1989 היינו עדים לשלושה מודלים אלטרנטיביים של מדיניות סוציאלית , שכולם קיימו את עקרונות הגלובליזציה , כלומר פתיחת שווקים מוחלטת , וניסיון לשמור על יציבות פיננסית כדי לא להיקלע לגירעון תקציבי , לא להגדיל את החוב הלאומי , ולשמור על שיעורי אינפלציה נמוכים . . 1 המודל האמריקני הקפיטליסטי ביותר : קבע נטל מיסים נמוך למדי ומשקל הוצאה ציבורית שאף הוא נמוך למדי 30-25 ) אחוזי תוצר . ( התוצאה היא מערכות בריאות וחינוך אקדמי הממומנות בעיקר על ידי האזרחים ; תשלומי רווחה וקצבאות נמוכים ; שוק עבודה גמיש מאוד ; מיעוט זכויות סוציאליות , איגודי עובדים חלשים יחסית . המדיניות הובילה ליעילות גבוהה יחסית , המשולבת באי שוויון ושיעורי עוני חמורי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד