אוה"ב - המצפן הכלכלי

הפיגוע במגדלי התאומים בספטמבר 2001 גרם לארה"ב לאמץ אסטרטגיות קיצוניות בכל התחומים , הן בתחום הכלכלי והן בתחום הפוליטי . מרגע זה קבעו הממשל האמריקני ונגיד הבנק המרכזי מדיניות מקרו כלכלית מרחיבה מאוד , גם אם לא תעמוד בכללי היציבות הפיננסית , שנקבעו בעולם בהסכמת ארה"ב . בעידן הנשיא בוש הפך הממשל האמריקני למשרת השווקים , גם כאשר היה בכך משום סתירה לעקרונות היציבות . הממשל האמריקני הגדיל באופן בלתי מבוקר את הוצאות הממשלה בגלל המלחמות באפגניסטן ובעירק , ובמקביל ביצע הורדת מיסים נרחבת בעיקר לציבור המבוסס , שמתייחסת להכנסות מיגיעה אישית ומהון . מדיניות זו הושלמה בגיבוי הממשל , ביחס לסקטור העסקי , גם כאשר הדבר סתר את האינטרסים של איכות הסביבה , החיסכון באנרגיה ודרישות אחרות של ארגוני הירוקים בעולם . ממשל בוש עודד ואפשר למדינות השונות בפדרציה האמריקנית , להגדיל את גירעונותיהן התקציביים , וכמו הממשל גם הן מימנו את הוצאותיהן בהנפקת אג"ח , שנהנו מהקלות מס מיוחדות . במקביל השלים נגיד הבנק המרכזי מדיניות מרחיבה זו , באמצעות קביעת שערי ריבית נמוכים מאוד והזרמה מוניטרית גדולה יחסית . גם הרגולציה התרופפ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד