מפתח

אבה שינטארו 306 אבו דאבי 302 , 298 אבידר , יוסף 257 , 255 אבימור , שמעון 201 אביש , ד " ר ד ' 238 אבן , אבא ( אוברי ) , 89 , 88 , 73 , 72 , 70 , 52 , 44 356 , 355 , 347 , 337 , 324 , 323 , 308 , 299 , 290 , 288 , 287 , 261 , 257 , 255 , 253 , 252 , 250 , 248 , 247 , 244-240 , 238 , 237 , 223 , 212-209 , 200 , 184 , 159-157 , 143 , 141 , 138 , 111 , 94 אבנר , גרשון 251 , 241 , 227 , 68 אבריאל , אהוד 337 , 253 , 146 אברם , מורים 162 אגאנוםה , ק"ס 35 אגודה לידידות יפן-ישראל 305 , 71 אגודה ציונית בשנגחאי 20 , 19 , 16 , 15 אגף אסיה 139 ראו מחלקת אסיה אגף אסיה , אפריקה ואוקיאניה ( הפסיפיק ) , 9 341 , 331 , 330 , 326 , 275 , 174 , 172 , 164 ראו גם יגר , משה אגרונסקי ( אגרון , ( גרשון 23 " אגרידב " 176 אדוואני , לאלא קרישנה 176 , 167 , 160 אוגנדה 153 אדלר , שאול 265 אודסה 243 אוהירה מאסאיושי 303 אוואדה היסאשי 315 אולמרט , אהוד 377 אולן באטור 293 אולםוונגר , ד " ר עמנואל , 42 , 40 , 36 , 31-27  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה