לוח תאריכים

1897 אוגוסט התכנס הקונגרס הציוני הראשון . "תכנית באזל" 8 1904 בפברואר פרצה מלחמת רוסיה-יפן 2 1917 בנובמבר ניתנה הצהרת בלפור 22 1918 באוגוסט סיאם תמכה בהצהרת בלפור 14 בדצמבר סין תמכה בהצהרת בלפור 6 1919 בינואר יפן תמכה בהצהרת בלפור 24 1920 באפריל מון יאט סן כתב מכתב תמיכה בציונות 19 1936 ביוני " הליגה המוסלמית " בהודו הכריזה על "יום פלסטין" ומפלגת הקונגרס בראשות ג ' נהרו החליטה על תמיכתה בערביי ארץ ישראל אוגוםט-נובמבר שליחות ר " ר עמנואל אולםוונגר בהודו 10-7 בנובמבר התכנסה ועידת מוסלמי הודו למען ערביי ארץ ישראל 1937 יולי הצהרת מאהאטאמה גאנדי על הציונות 29 1938 בינואר הסוכנות היהודית בירושלים קיבלה פנייה מ " מדינת " ביקאנר בהודו לשלוח לה חומר על חקלאות בארץ ישראל 26 בנובמבר גאנדי פירסם כהאריגיאן אה מאמרו על היהדות והציונות 26 1939 באפריל מרטין בובר וי '' ל מאגנם שלחו את מכתביהם לגאנדי 1945 אפריל-יוני ועידת האו"ם התכנסה בסךפרנציסקו 1946 יוני פגישות בין דוד בן גוריון לבין הו צ'י מין בפריז 4 ביולי הפיליפינים קיבלה את עצמאותה 23 1947 במרס ועידת עמי אסיה התכנסה בניו דלהי 29 בנובמבר התקבלה הח...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה