הערות

פרק ראשון הדיפלומטיה הציונית באסיה מהצהרת בלפור עד הקמת המדינה 1 כתבי חיים וייזמן . אגרות ג . - ספטמבר - \ 903 דצמבר , \ 904 עורכים : גדליה יוגב וקמילו דרזנר ( ירושלים : מוםד ביאליק , ; 257 , ( 1972-ב"תשל כתבי חיים וייצמן . - אגרות : 7 ינואר - \ 905 רצנזבר , \ 906 עורך : קמילו דרזנר ( ירושלים : מוסד ביאליק , ; 128 , 59-58 , 54 , ( 1973-ג"תשל חיים וייצמן , מסה ומעש . - וכרונות חייו שלנשיא יטיראלףרושלים ותל אביב : שוקן , תש"ט ; 108 , ( יהודה ריינהרץ , חיים וייצמן א : בדרך אל המנהיגות ( תרגם מאנגלית משה רוזן , ירושלים : הםפריה הציונית , תשמ " Po / mV . v ( Washington DC : The Wilson Center . June 1985 ) , 69 ; Ben-Ami Shillony , The Jews Speeial Relationship" , in Ronald A . Morse ( ed . ) . Japan and the Middle East in Alliance Ben-Ami Shillony , "Japan and Israel : The ; 288-287 , 262 , 219 , ( 1987-ז The Pacific Rim Institute ) , 1 Company , 1 99 1 ) , 143-150 ; Jennifer Golub , Japanese Attitudes toward Jews ( New York : and the Japanese : The Successful Outsiders ( Rutland , Vermont ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה