רשימת קיצורים

אב " ג ארכיון המכון למורשת בן גוריון ( שדה בוקר ) אד '' ה ארכיון דוד הכהן ( חיפה ) או " ם [ ה ] אומות [ המאוחדות אונדו " ף ר ' UNDOF אונסקו " פ ר' UNSCOP אי " ט ארכיון יד טבנקין ( אפעל ) אל"מ אלוף משנה אמ ארכיון המדינה ( ירושלים ) אמת"י ארכיון מרכזי לתולדות העם היהודי ( ירושלים ) אצ " מ ארכיון ציוני מרכזי ( ירושלים ) אקאפ " ה ר ' ECAFE אש '' ף ארגון לשחרור פלסטין בריה " מ ברית המועצות ג " ו גנזך וייצמן ( רחובות ) ה . מ . הוד מלכותו ח " כ חבר כנסת יו"ר יושב ראש מאאד " י מרכז אבא אבן לדיפלומטיה ישראלית ( מכון טרומן , ירושלים ) מאה " ב מחלקת ארצות הברית מא '' ס מחלקת אסיה מאםו '' ק מחלקת אסיה ואוקיאניה מאם '' ף מחלקת אסיה ואפריקה מזא '' ר מחלקת מזרח אירופה מזכ " ל מזכיר כללי מיט " י ר ' MITI מנכ " ל מנהל כללי מע"ר מחלקת מערב אירופה מפא " י מפלגת פועלי ארץ ישראל מפ"ם מפלגת הפועלים המאוחדת מק " י המפלגה הקומוניסטית הישראלית מש"ב המחלקה לשיתוף בינלאומי משהב '' ט משרד הביטחון משה " ח משרד החוץ נאו " ם נציגות ישראל לאו " ם סא"ל סגן אלוף סוכה " י הסוכנות היהודית םמנכ " ל סגן מנהל כללי קונכ " ל ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה