1. פאכיסתאן

פאכיםתאן נוסדה ב 15 באוגוסט , 1947 כתוצאה מחלוקת תת היבשת ההודית . מוסלמי הודו החלו לתבוע את חלוקת הודו , את ניתוקם מהלאומיות ההודית או ההינדואית והקמת מדינה לאומית מוםלמית עצמאית משלהם כבר ב . 1940 מנהיגם מוחמד עלי גי'נאח ( 1948-1876 ) טען שהמוסלמים בהודו הם עם בעל תרבות מיוחדת ונפרדת , ציביליזציה אחרת , לשון , ספרות , אמנות , ארכיטקטורה , שמות , חוקים , מנהגים , דת , היסטוריה ומסורת - כל המאפיינים של עם שונה ונפרד . ראשי התנועה הלאומית ההודית - מפלגת הקונגרס - התנגדו לתביעות המוסלמים , אך ג'ינאח התעקש בקביעתו שאין ההינדואים והמוסלמים בהודו שתי עדות שונות , אלא הן שתי אומות שונות , ולפיכך יש לחלק את הודו בין שני העמים . בסופו של דבר זכו מוסלמי הודו במאבקם והודו חולקה , כפי שתבעו . מאז ייסודה הושפעה מדיניות החוץ של פאכיםתאן מעצם היותה מדינה מוסלמית שהוקמה על בסיס דתי איסלאמי . סולידריות איםלאמית היתה מרכיב מרכזי במדיניות פאכיסתאן בכלל ובמזרח התיכון בפרט , כמו גם ביסוד תמיכתה האיתנה והקבועה בעניין הערבי , באו"ם ובזירות אחרות . פאכיסתאן ציפתה מצדה לתמיכת המדינות הערביות והמוסלמיות בםכס...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה