1. לחצי החרם הערבי

במלחמת העולם השנייה לחמה יפן לצדן של גרמניה הנאצית ואיטליה הפשיסטית . משנסתיימה המלחמה היתד , יפן מדינה מובסת הנתונה לכיבוש אמריקני . ב 5 בדצמבר , 1949 כשנה וחצי לאחר ההכרזה על הקמת מדינת ישראל , הגיש מנהל מחלקת אסיה יעקב שמעוני הצעת תכנית לפתיחת נציגויות ישראליות בארצות אסיה . כיוון שיפן לא היתה באותם ימים מדינה עצמאית אלא נתונה לשליטת ארצות הברית ועד לחתימת הסדר השלום לא ניתן היה לכונן יחסים דיפלומטיים עמה , סבר שמעוני שלא יהיה צורך לפתוח בה נציגות , אלא אם כן יתפתחו יחסי כלכלה רציניים בין ישראל ליפן ואלו יצריכו פתיחת קונסוליה בטוקיו . את הגישה כלפי יפן קבע באותם ימים שר החוץ משה שרת גם מטעמים שבעיקרון . הוא זכר ליפן את עוון היותה בעלת ברית של גרמניה הנאצית וחשש שכינון יחסים עם יפן עלול יהיה לשמש תקדים לכינון יחסים עם גרמניה . אולם בתוך שבועות ספורים שינה שמעוני את עמדתו והמליץ לשר החוץ שישנה את דעתו על יפן עקב השינויים המפליגים שחלו בה מאז תום המלחמה . ... " הממשלה והפרלמנט הנוכחיים מודים באשמת יפן במלחמה ועוסקים בשינוי פניה של החברה היפנית ובביעור יסודותיה האימפריאליסטיים והפשיסטי...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה