פרק שמיני ציילון - סרי לנקה

םרי לנקה היא מדינה אי וזה היה שמה בפי תושביה מאז ומתמיד . הפורטוגזים היו האירופים הראשונים שהגיעו לאי ב 505 נ ובהדרגה השתלטו על רובו . השם "ציילון " ( Ceylon ) הוא שיבוש השם םרי לנקה ( Sri Lanka ) על ידי הפורטוגזים שקראו לאי . si Lao ב 1656 גרשו ההולנדים את הפורטוגזים וכבשו את האי . בריטניה השתלטה על האי בתקופת המהפכה הצרפתית ומלחמות נפוליון וקראה לו - ציילון , אם כי תושבי האי המשיכו לקרוא לו בשמו המקורי - םרי לנקה . ב 22 במאי , 1972 עם קבלת חוקה חדשה , קבעה הרפובליקה הדמוקרטית הסוציאליסטית של סרי לנקה את השם םרי לנקה כשם הרשמי של המדינה . ב 1802 הפכה ציילון למושבת כתר בריטית . ההתפתחות לקראת ממשל עצמי היתה אטית וללא זעזועים ובאה בעקבות ההתפתחויות בהודו . ב 4 בפברואר 1948 קיבלה ציילון את עצמאותה והפכה לדומיניון במסגרת חבר העמים הבריטי . במאי 1958 אירעו בה מהומות עדתיות בין םינהאלזים וטאמילים . משברים פוליטיים פרצו זה אחר זה , כולל מרידה מאואיםטית ב 1971 ומרידה של המיעוט הטאמילי באזור הצפוךמזרחי של האי שפרצה ב . 1972 גם מצב כלכלי קשה איפיין את עשרות השנים האחרונות של המאה העשרים ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה