6. לקראת ההחלטה על חלוקת ארץ־ישראל

באפריל-יוני 1945 התכנסה בסן פרנציםקו ועידה של ארגון האומות המאוחדות שהחליף את חבר הלאומים שהוקם לאחר מלחמת העולם הראשונה , ועידה שנועדה לקבוע את חוקת הארגון . לסן פרנציםקו הגיע אף אליהו אפשטיין ( לימים אילת ) שבשנים 1948-1945 ניהל את המשרד המדיני של הסוכנות היהודית בוושינגטון , כשליח מטעם המחלקה המדינית בירושלים . דאגת המנהיגות הציונית היתה מה יעלה בגורל היישוב העברי בארץ ישראל לאחר המלחמה ומה יהיה על ההבטחות שנתנה בריטניה בהצהרת בלפור ושנכללו בכתב המנדט של חבר הלאומים . אליהו אפשטיין היה אמור לארגן מטעם הסוכנות היהודית את העבודה המדינית הכרוכה בהחלטות ועידת האו"ם . מקרב מדינות אסיה שהשתתפו בוועידה משכו את עיקר תשומת הלב של הנציגים הציונים בראש וראשונה - נציגי סין , שנחשבה אז לאחת מן המעצמות הגדולות , וכמו כן הדיפלומטים ההודים שהגיעו לוועידה , אף שהודו טרם קיבלה את עצמאותה וטרם חולקה לשתי מדינות - הודו ופאכיסתאן . משלחת סין היתה מעוניינת בכל צעד ומעשה בזירה הבינלאומית שהיה בו כדי לתרום לחיזוקן של מדינות אסיה . לפיכך סייעה פעמים אחדות במהלך ועידת םן פרנציםקו לנציגי המדינות הערביות שהשתת...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה