4. הודו

הודו נמצאה בשליטה קולוניאלית בריטית ולא היתה מדינה עצמאית . ב 1886 החלה לפעול בה התנועה הלאומית ההודית , עם היווסדה של מפלגת "הקונגרס הלאומי ההודי " שפתחה במאבק לשחרור משלטון בריטניה , והובילה את הודו לעצמאות ב . 1947 כבר בשלבים הראשונים של פעילות מפלגת הקונגרס ניכרו המתחים בין הרוב ההינדואי לבין המיעוט המוסלמי . עניין זה תפס במשך עשרות שנים את מרכז הפעילות המדינית בזירה ההודית . ב 1906 נוסד ארגון פוליטי מוסלמי נפרד , "הליגה המוסלמית , " שביטא את חששם של המוסלמים שמא ישתלט הרוב ההינדואי על המדינה בלי שיתחשב במעמדו ובזכויותיו של המיעוט המוסלמי . מפלגת הקונגרס מצדה ראתה בפעילות המוסלמית הנפרדת הזו סכנה לפיצול האומה ההודית ומכשול במאבק להשגת העצמאות ושאפה להגיע לברית עם המוסלמים כדי להגביר את הסולידריות הלאומית . לפיכך גילתה מפלגת הקונגרס התחשבות רבה ברגישויות של המוסלמים , התחשבות שהתבטאה במדיניותה לגבי סוגיות שונות . אחד הביטויים היה התמיכה הרבה שנתנה מפלגת הקונגרס למוסלמי הודו , מ 1912 ואילך , בהזדהותם עם האימפריה העות ' מאנית בשנים שקדמו למלחמת העולם הראשונה , שבהן נחלו התורכים תב...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה