פרק ראשון הדיפלומטיה הציונית באסיה מהצהרת בלפור עד הקמת המדינה

משחר ימיה שאפה התנועה הציונית להשיג הכרה בינלאומית במטרתה - שיבת עם ישראל לארץ-ישראל . מטרה זו נוסחה ב " תכנית באזל" שהתקבלה בקונגרס הציוני הראשון שנתכנס בבאזל באוגוסט ; 1897 "הציונות שואפת להקים לעם ישראל בית מולדת בארץ ישראל מובטח לפי משפט . "הכלל אחד האמצעים שהוחלט עליהם להשגת מטרה זו קבע שיש לעשות " פעולות הכנה כדי להשיג את הסכמות הממשלות , שיש צורך בהן כדי להגיע אל מטרת הציונות . " ד"ר בנימין זאב תיאודור הרצל , חוזה מדינת היהודים , השקיע בתחום פעילות זה מאמצים דיפלומטיים רבים . אולם ההכרה הבינלאומית החשובה הראשונה באה רק ב 2 בנובמבר , 1917 בשלהי מלחמת העולם הראשונה , בהצהרת בלפור שניתנה על ידי ממשלת בריטניה , שהכירה בזכותו של העם היהודי להקים "בית לאומי" בארץ ישראל . הצהרת בלפור נכללה בכתב המנדט על ארץ ישראל שנמסר לבריטניה על ידי חבר הלאומים ב , 1922 ואושרר סופית ב . 1923 בכך הפכה הצהרת בלפור להתחייבות בינלאומית לעם היהודי . זה היה הישגם הגדול של חיים וייצמן ועמיתיו בהנהגת התנועה הציונית באותה תקופה . עד מלחמת העולם הראשונה מיקדה ההסתדרות הציונית העולמית את עיקר עבודתה הדיפלומט...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה