הקדמה

בניגוד ליבשות אחרות בתבל - אירופה , אמריקה ואפילו אוסטרליה - לא היתה יבשת אסיה מוכרת לעם ישראל , והעם היהודי לא היה מוכר לעמי אסיה . היתה זו יבשת רחוקה ועלומה . דתותיה ותרבויותיה לא היו ידועות . יהודים מעטים בלבד נמצאו ביבשת עצומה זו . מעטה של אקזוטיקה עטף אותה . הדברים אמורים לא רק בתקופת היישוב היהודי בארץ ישראל , כאשר הדעת לא היתה נתונה ליבשת רחוקה זו , להוציא דעתם של אנשים ספורים , כפי שעוד יתואר להלן בספר זה ; אלא גם בשנים שלאחר ההכרזה על הקמת המדינה , כאשר ישראל החלה לפרוש את רשת קשריה הדיפלומטיים * . נתמזל מזלי להיחשף ל"אקזוטיקה " זו של אסיה . במרס 1960 נשלחתי לשמש מזכיר שני בשגרירות ישראל ברנגון . בשנתיים וחצי שבהן שירתתי בבורמה נזדמן לי לבקר גם בארצות אחרות באסיה . נשביתי בקסמיה של היבשת . שוב חזרתי לאזור בנובמבר 1964 כאשר נשלחתי לקואלה לומפור , בירת מאלאזיה , ובה שהיתי עד ינואר . 1966 זכיתי לעסוק ביחסי ישראלאםיה גם במשרד החוץ בירושלים בשנים , 1964- 1963 כעוזרו של מנהל מחלקת אסיה אז , יעקב שמעוני , ושוב בשנים 1973- 1972 כסגנו של מנהל מחלקת אסיה אז , מרדכי שניאורםון . בייחוד עס...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה