המסע הארוך לאסיה

משה * גר פרק בתולדות הד * פלומטיה של ישיא T המסע הארוך לאסיה משה יגר המסע הארוך לאסיה פרק בתולדות הדיפלומטיה של ישראל הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה