ביבליוגרפיה

. 1990 אלף לילה ולילה ( תירגם יוסף ריבלין . ( ירושלים : קרית ספר . אוגוסטינוס . [ 397 ] 2001 . וידויים ( תירגם אביעד קליינברג . ( תל אביב : ידיעות אחרונות , ספרי חמד וספרי עליית הגג . אטקוף , ננסי . . 2000 הישרדותם של היפים . ( תירגמה דפנה לוי ינוביץ . ( חיפה ותל אביב : הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן . איבסן , הנריק . תשי"ג . פר גינט ( תירגמה לאה גולדברג . ( תל אביב : דביר . אינגרדן , רומן . . 1989 'ערכים אמנותיים . 'ואסתטיים בתוך ברינקר . 129-114 : 1989 אפלטון . תשכ"ו-תשכ"ז . כתבי אפלטון ( תירגם מיוונית יוסף ג' ליבס . ( ירושלים ותל אביב : שוקן . אריסטו . תשל"ז . פואטיקה ( תירגמה שרה הלפרץ . ( רמת גן ותל אביב : אוניברסיטת בר אילן והקיבוץ המאוחד . ביאליק , ח "נ . תשכ"ה . סיפורים : דברי ספרות . תל אביב : דביר . ביאליק , ח"נ וי"ח רבניצקי . תש"ח . ספר האגדה . תל אביב : דביר . ברגסון , אנרי . תשל"ח . התפתחות יוצרת ( תירגם יוסף אור . ( ירושלים ! מאגנס . . 1953 . — מחשבה ותנועה ( תירגם יעקב לוי . ( ירושלים : מוסד ביאליק . . — תשל"ה . הצחוק ( תירגם יעקב לוי . ( ירושלים : ראובן מס ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה